Осы бөлімде «100 нақты қадам – баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет» Ұлт Жоспарының «Заң үстемдігін қамтамасыз ету» атты екінші бағытын іске асыруға қатысты материалдар жарияланып отырады

Айжан МОЛБАЕВА, Маңғыстау облыстық сотының судьясы "ЗАҢЫ МЫҚТЫ МЕМЛЕКЕТТІҢ — БОЛАШАҒЫ МЫҚТЫ " "//Заң газеті" 2015 жылғы 4 қыркүйек

Ел Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын ұсынғанына көп уақыт өтпесе де, елімізде бағдарламаны іске асыру бағытында көптеген жобалар оң шешімін тауып, жұмыстар атқарылуда. Шын мәнінде Ұлт жоспары Қазақстанның әлемдегі дамыған көшбасшы 30 елдің қатарына қосылу жөніндегі стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуіне мүмкіндік беретініне сенімдімін.

««Қазақстан Республикасының Медиация туралы Заңының қолданылуы» тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді» // "Mng.sud.kz" 2015 жылғы 25 тамыз

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық №2 сотында Қазақстан Республикасы Президентінің Ұлт жоспары бес институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадамын орындау және сот төрелігінің ашықтығын және қол жетімділігін қамтамасыз ету мақсатында  «Қазақстан Республикасының Медиация туралы Заңының қолданылуы» тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді.

Маңғыстау облысының экономикалық сотының судьясы Ж.Нурушева"Сапа жақсарып, сенім артпақ " "//http://www.mangmedia.kz" 25 Тамыз 2015 05:57

Мемлекет басшысы  бес институционалдық реформасын іске асырудың «100 нақты қадамы»  жаһандық әрі ішкі сын-қатерлерге жауап ретінде және жаңа тарихи ахуалдағы дамыған 30 елдің қатарына ену жөніндегі «Ұлт жоспарын»  ұсынды. Кәсіби мемлекеттік аппарат құру, индустрияландыру және экономикалық өсімді іске асыру, біртектілік пен бірлікті орнату, қоғамда заң үстемдігін қамтамасыз ету сынды  міндеттер межесі белгіленіп, алдағы мақсат айқындалды. 

Алтынгүл ҚАРАБЕКОВА, Ақтау қалалық No2 сотының судьясы "ДУБАЙ ТӘЖІРИБЕСІ ШЕТЕЛДІК САРАПШЫЛАРДЫ КӨПТЕП ТАРТУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ " "//Заң газеті" 2015 жылғы 20 ТАМЫЗ

Еліміздің сот жүйесінде үлкен ре­формалар қолға алынуда. Мысалы, Мем­лекет басшысы бес институционалдық реформасында барынша тартымды инвестициялық ахуал қалыптастыру мақсатында Қазақстанға шетелдік судья­ларды тарта отырып, инвестициялық дауларды шешудің шетелдік озық стан­дарттарын енгізу міндетін қойды. Бұл реформаларды жүзеге асыруға «100 нақты қадам» жоспары негіз болады десек, 24қадамда Дубай тәжі­рибесі үлгісінде «Астана» Халықара­лық арбитраж орталығын (AIFC) құру көзделген.

Ғ.БАСТАУБАЕВ, Маңғыстау облыстық сотының судьясы"ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ СОТТАР ҚҰРУ ҚОҒАМ СҰРАНЫСЫНАН ТУДЫ " "//Заң газеті" 2015 жылғы 19 ТАМЫЗ

Мемлекет дамуына бағдар беретін Ұлт жос­парындағы 100 нақты қадам қазір жанжақты талқыланып, оны іске асырудың тетіктері түбегейлі қарастырылуда. Бұл стратегиялық құжаттың екінші бөлімі заң үстемдігін қамтамасыз етуге, азаматтардың құқығы мен бостандығын мейлінше сапалы, жедел, әділ қорғаудың жолдарын жетілдіруге негізделген.Ұлт жоспарының 23 қадамы инвестициялық даулар бойынша жеке сот істерін ұйымдастыруды көздейді.

М.О.КҮЗДЕУБАЕВ, ЖАҢАӨЗЕН ҚАЛАСЫНЫҢ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ӘКІМШІЛІК СОТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ "Судья лауазымына кандидаттар үшін біліктілік талаптарын қатайту " "//Жаңаөзен жаршысы газеті" 2015 жылғы 13 ТАМЫЗ

Мемлекет БАСШЫСЫ «НҰР О т а н » ПАРТИЯСЫНЫҢ XVI СЪЕЗІНДЕ АЛДАҒЫ ДАМУ ЖОСПАРЫН БЕЛГІЛЕП, ЖҰРТШЫЛЫҚҚА БЕС ИНСТИТУТЦИОНАЛДЫҚ РЕФОРМАНЫ ҰСЫНДЫ. СОҒАН ОРАЙ, ӘР САЛАНЫҢ ЖҰМЫСЫН ЖҮЙЕЛЕУГЕ СЕРПІН БЕРЕТІН «100 НАҚТЫ ҚАДАМ» ЖАРИЯ  ЕТІЛДІ. мұн д а Қазақстандық  сот  құрлымының КЕМ-КЕТІГІН БҮТІНДЕП, ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТАЛАПТАРҒА ЖАҚЫНДАУЫНА МҮМКІНДІК БЕРЕТІН БІРНЕШЕ ОҢ ҰСЫНЫС КӨТЕРІЛГЕН. МӘСЕЛЕН, «100 ҚАДАМДА» СУДЬЯ ЛАУАЗЫМЫНА ҮМІТКЕРЛЕРГЕ  ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР КҮШЕЙТІЛГЕН.

ҚУАНТҚАНҚЫЗЫ А., ӘКІМШІЛІК СОТТЫҢ БАС МАМАН "Ж етістікке жетелейтін 100 нақты қадам " "//Жаңаөзен жаршысы газеті" 2015 жылғы 13 ТАМЫЗ

2015 жылдың сәуір а й ы н д а  Е л б а с ы  Н.Н а з а р б а е в ҚР  П р е з и д ен т і  л а у а з ы м ы н а  к ір іс у РӘСІМІНДЕ СӨЙЛЕГЕН СӨЗІНДЕ «МЕМЛЕКЕТТІК ҚҰРЫЛЫСТЫҢ ОДАН АРҒЫ 100 НАҚТЫ  қ а д а м ы » атты ұлт ж о с п а р ы н к ө п ш іл ік н а з а р ы н а  ұ с ы н ы л а т ы н ы н АЙТҚАН ЕДІ. МіНЕ, ОСЫ «100 НАҚТЫ ҚАДАМ» ДЕГЕН АТПЕН БЕЛПЛ1 БОЛҒАН БҰЛ ЖОСПАР ҚАЗІР БАРЛЫҚ  ҚҰЗЫРЛЫ ОРЫНДАРДА ТАЛҚЫЛАНУДА.


Subscribe to RSS - Осы бөлімде «100 нақты қадам – баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет» Ұлт Жоспарының «Заң үстемдігін қамтамасыз ету» атты екінші бағытын іске асыруға қатысты материалдар жарияланып отырады
Пікірлер мен ұсыныстар